Kartvizito.com ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR


İşbu “Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi” Turgut KARAKAYA (Bundan böyle Kartvizito olarak anılacaktır. ) ile sahibi olduğu www.kartvizito.com internet sitesine üye olan “Kullanıcı” arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır.


“Kartvizito” ve “Kullanıcı” birlikte anıldığında “Taraflar” olarak ifade edilecektir.


2) SÖZLEŞMENİN AMACI


İşbu sözleşme Kartvizito’ya üye olmasını takiben sağlanan tüm hizmetlerden faydalanan Kullanıcı ile Kartvizito arasındaki tüm yükümlülükleri ve hakları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.


3) TANIMLAR 


İşbu Kullanım Sözleşmesi metninde yazılı terimler tanımlarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır.


3.a) Kartvizito: Mülkiyeti Turgut KARAKAYA’ya ait olan kartvizito.com internet sitesini,

3.b) Sistem: Kartvizito’nun altyapısını oluşturan yazılım sistemini ve arayüzünü,

3.c) Kullanıcı: Kartvizito’ya mobil ya da web ara yüzü üzerinden üye olarak KVKK Aydınlatma Metnini, Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Blog Kurallarını, Gizlilik ve Çerez Politikalarını kabul eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

3.d) Üye: Kartvizito’ya yaptığı üye kaydı başvurusu onaylanan Kullanıcıyı,

3.e) Ziyaretçi: R10’u üye olmadan ya da üye girişi yapmadan kullanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

3.f) KVKK Aydınlatma Metni: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metnini,

3.g)Blog Kuralları: Kullanıcıların her türlü paylaşımlarını ve ticari işlerini düzenleyen kuralları,

3.h) Gizlilik ve Çerez Politikaları: KVKK Aydınlatma Metni kapsamında hazırlanan veri kayıt ve güvenliğine ilişkin politikaları, ifade eder


4) TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI 


4.a) Kartvizito’ya aklı baliğ tüm ziyaretçiler Üyelik başvurusu yapma hakkına sahiptir. Ziyaretçinin Kartvizito’ya üyelik  kaydı yaparak Kullanıcı  sıfatını  kazanabilmesi  için  öncelikle  işbu  Üyelik  ve  Kullanım Sözleşmesini, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okuyarak dijital ortamda onaylaması gerekir. Onaylanmadığı takdirde üyelik başvurusu tamamlanmaz.


4.b) 4.a. maddesinde yazılı onaylar yerine getirildikten sonra Üyelik için gerekli alanların Ziyaretçi tarafından doldurularak Kartvizito’ya iletilmesini takiben Üyelik başvurusunun Kartvizito tarafından onaylanması ile Kullanıcı sıfatı kazanılır. Herhangi bir sebeple Üyelik başvurusunun reddi halinde Üyelik statüsü kazanılmayacağından Ziyaretçi, Kullanıcı sıfatına sahip olamayacak ve Kullanıcılara sağlanan hizmetlerden faydalanamayacaktır.


4.c) 4.b. maddesinde yazılı başvurunun onaylanması için Ziyaretçinin kayıt başvurusu sırasında istenilen tüm bilgileri doğru şekilde bildirmesi esastır. Aksi halde Üyelik başvurusu onaylanmaz.


4.d) Ziyaretçinin Üyelik başvurusu sırasında gerçeğe uygun olmayan  bilgiler vererek  Kartvizito’yu yanıltması sonucu Kullanıcı sıfatını kazanması halinde Kartvizito’nun bu Üyeliği tek taraflı olarak sonlandırma hakkı bakidir.


4.e) Kullanıcı Kartvizito’ya üye olarak Üye sıfatını kazandığı andan itibaren daha evvel dijital olarak onayladığı işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Blog Kurallarını, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.


4.f) Kullanıcı Üye sıfatını kazanmasını takiben Kartvizito’da yer alan ve sahip olduğu üyelik statüsüne sağlanan tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olur.


4.g) Üyelik  başvurusunun  Kartvizito tarafından onaylandığında Kullanıcı, Ücretsiz Üye statüsünü kazanmış olur. Tüm Üyelik statülerine ilişkin kontrol sistemi Kartvizito - Fiyatlandırma adresindeki Bilgi Panelinde yer almaktadır.


4.h) Kullanıcının Ücretsiz Üyelik statüsünü Ücretli Üyelik statüsüne yükseltme hakkı mevcuttur.


Kartvizito tarafından sağlanan Ücretli Üyelik statüleri sırasıyla şunlardır;

       a) Acemi b) Freelancer c) Girişimci


4.i) Kullanıcı Ücretli Üyelik statüsüne geçtikten sonra tercih ettiği üyelik paketinde Kartvizito - Fiyatlandırma sıralanan ve Ücretli Üyeliklere tanımlanan tüm haklara ve yetkilere sahip olur.


4.j) Kullanıcı talep ettiği takdirde “Kullanıcı Adı Değiştirme hakkı satın alma hakkına sahiptir. 

4.k) Kullanıcı Forum Kurallarına aynen uymakla mükelleftir. Forum Kuralları tüm Üyelik statüleri için  geçerli  olup  kurallara  uymayan  tüm  Kullanıcılara Forum Kurallarında  yer alan  yaptırım  ve müeyyideler uygulanır.


4.l) Kartvizito; Kullanıcının Blog sistemini, uygulamaları ve eklentileri kullanmasını, diğer Kullanıcıların paylaşımlarını ve içeriklerini görüntüleyebilmesini, paylaşım  yapmasını,  ticari  eylemlerde  bulunabilmesini ve  içerik  üretmesini sağlamak için gerekli koşulları tedarik etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ise, üyeliği süresince belirtilen Kurallarına riayet etmeyi açıkça kabul ve taahhüt eder.


4.m) Kullanıcı her zaman Üyeliğinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcının Üyeliği iptal edildiği takdirde kişisel verileri ile paylaşımları 5651 ve 6698 sayılı Kanunlar ile KVKK Aydınlatma Metninde yer alan yükümlülükler kapsamında belirlenen sürelerle kanuna  ve  mevzuata uygun şekilde korunur.


4.n) Kartvizito internet sitesi 5651 sayılı Kanun ile ikincil düzenlemeler kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumu nezdindeki Kendi Bünyesinde Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi’nde yer alan bir Yer Sağlayıcıdır. Dolayısıyla Bloglarda yer alan içerikler,  ön  onay  olmaksızın tamamen Kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.


Bu sebeple Yer Sağlayıcı sıfatına sahip olan Kartvizito’nun; Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etme ya da araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçeriğin ya da paylaşımın hukuka, mevzuata ve kanunlara aykırı olması, kişilik haklarını ihlal etmesi, suç teşkil etmesi ya da adli veya idari yaptırımı gerektirmesi halinde tüm sorumluluk İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip Kullanıcıya aittir.


4.o) Kartvizito ; yoğunlukla Dijital kartvizit kullanımına yönelik  hizmetleri  ve  kullanıcılar  tarafından  oluşturulan içerikleri barındıran ücretli yazılıma sahip bir web sitesidir. Kullanıcı, Üyelik başvurusu ile; tüm içeriklerin Kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu, Kartvizito ’nun Yer Sağlayıcı olarak hiçbir içerikten, paylaşımdan ve hizmetten dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığını bilerek Üye olduğunu açıkça kabul etmiştir. Bu sebeple Kullanıcı, kendisinin İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip olduğunu, paylaştığı her içerikten, yazdığı her makaleden, Kartvizito.com genelindeki tüm mesajlarından ve ticari iş ve eylemlerinden hukuken bizzat sorumlu olduğunu açıkça kabul ve taahhüt etmiştir.


4.r) Kartvizito ’da yer alan tüm grafiklerin, tasarımların, hizmete sunulan uygulamaların, Kartvizito tarafından geliştirilen üçüncü parti eklentilerin, logonun, alan adının, içeriklerin tamamının telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkı Kartvizito ’ya aittir. Kullanıcının Üyelik statüsünden faydalanarak telif ve fikri mülkiyet hakkı koruması altında olan emtiaları kopyalaması, kısmen veya tamamen değiştirmesi, farklılaştırması, başka  bir  web  sitesinde  kullanıma  açması  yasaktır.  Kullanıcı  bu  maddeye  aykırı  eylemi gerçekleştirdiği takdirde Üyeliği Kartvizito tarafından tek taraflı olarak iptal edilerek sonlandırılır. Bu eylemin  aynı  zamanda  suç  teşkil etmesi halinde Kartvizito yasal  ve  hukuki  tüm  haklarını  kullanma hakkına sahiptir.


4.s) Kullanıcı, Kartvizito ’nun 5651  sayılı İNTERNET  ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA  KANUN ile  6698  sayılı  KİŞİSEL  VERİLERİN  KORUNMASI  KANUNU  kapsamında Türkiye  Cumhuriyeti  Devletine  karşı  sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin  olduğunu  bildiğini açıkça kabul etmiştir. Bu  kapsamda  Kullanıcıya  ait  veri  tabanında  yer  alan  verilerin  yasal hükümlülük çerçevesinde kanunlarla belirlenen sürelerle işlendiği ve korunduğu, bu verilerin yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ise Kartvizito tarafından paylaşılacağı Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmiştir.


5) KURALLARIN BÜTÜNLÜĞÜ VE YASAL YETKİ


İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi; Blog kullanım Kuralları, KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikaları ile birlikte bir bütündür. Taraflar arasında doğabilecek tüm hukuki ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı uygulanacak olup Konya Adliyesi yetkili kabul edilmiştir.


Kartvizito , işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri tek taraflı olarak değiştirmek, kaldırmak ya da güncellemek hakkına sahiptir.


Genel Blog Kuralları’na ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ.

KVKK Aydınlatma Metni’ne ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ.

Gizlilik ve Çerez Politikaları’na ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ. 


6) YÜRÜRLÜK 


Kullanıcı olarak Kartvizito ’yu ziyaret eden her Üye işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını, tüm maddelerini onayladığını, açıkça kabul etmiştir. İşbu sözleşme yayımlandığı tarih itibariyle yürürlük kazanmış olup tüm maddeleri geçerli addolunmuştur.